wees welkom

Bismillah irrahmaan irrahiem in de naam van God, de Meest Barmhartige en Genadevolle.

“Geprezen zij Allahﷻ, Wij vragen Zijn Hulp en wij streven naar Zijn vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allahﷻ van het kwaad in ons. Degene die Allahﷻ leidt, er is niemand die hem kan misleiden. En als Allah iemand laat dwalen, dan is er niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen god is dan Allahﷻ en ik getuig dat Mohammedﷺ, zijn dienaar is en zijn boodschapper.”

As salaam aleikom wa rahmatullahi, wa barakatuhu,

Als (natuur) coach, trainer, en eigenaar van Safa ben ik in de loop van de jaren overtuigd geraakt van de noodzaak om -praktiserende- moslima’s te ondersteunen zodat zij zich op persoonlijk gebied kunnen blijven ontwikkelen, binnen gepaste islamitische kaders.

Mijn missie is om om mijn zusters in de islam handvatten te bieden om
met de wil van Allah ﷻ  -islamitisch- met meer tevredenheid te leven. Het is dan ook met zeer grote dankbaarheid aan onze Schepper en onze Voorziener dat ik je mag verwelkomen bij het platform Mijn innerlijke bron.

Dit platform is specifiek ontwikkeld voor jouw zuster; omdat ik wil dat jij gehoord én gerespecteerd wordt. Ook als het gaat om je islamitische waarden en normen. Zonder (voor-)oordeel.

Alle materialen en lessen zijn zo opgezet dat het de islamitische uitgangspunten respecteert en eert. Hierbij zijn de Edele Koran en de sunnah (de daden en uitspraken van onze Profeetﷺ) leidend en richten we onze inspanningen op dit leven én het volgende. We streven er altijd naar om de tevredenheid van Allahﷻ te verkrijgen!

Door dit alles samen te brengen hoop ik tot slot dat we een cursus- & trainingsaanbod bieden dat past bij jou, de leergierige moslima die het verlangen voelt om te ontdekken wat jou zo speciaal maakt en welke potentie op jou wacht om te worden ontdekt.

We maken deel uit van de ummah en geven de gemeenschap op onze eigen wijze manier vorm. Dit betekent dat je mag erkennen en ontdekken hoe Allahﷻ je heeft geschapen en welke unieke talenten en kwaliteiten jij hebt meegekregen. Jij mag gezien worden. Jij mag er zijn en doet ertoe. Je mag je plaats innemen in onze gemeenschap om deze te versterken en te verbinden.

Tot slot is het ook mijn wens om (beginnende) coaches en trainers -die mijn visie en missie onderstrepen- ruimte te bieden om op dit platform hun aanbod te plaatsen. Zonder al het gedoe en extra kosten die je moet maken om alles zelf op te zetten. Samen staan we sterker! Wil je meedoen? Neem contact op.

Laten we samen het vuurtje dat in jou sluimert wakker maken, zodat je contact maakt met jouw unieke innerlijke bron en jezelf kunt coachen naar een leven met meer tevredenheid.

hulp van jouw coach

Het aanbod is volledig online en het is mogelijk dat je soms iets niet begrijpt, wilt overleggen of dat je behoefte voelt aan extra steun. Durf mij om hulp of advies te vragen!
Je mag gaan voor succes en ook al zijn soms stappen lastig, je kunt het in-sha’Allah!

Extra's